Format

Belangrijk streefdoel : 

Zowel artiesten als publiek en organisatoren zo divers mogelijk !

– Diversiteit  van culturen en hun leefgewoonten, levensbeschouwingen, gender, generaties, onderwijsinstellingen, jeugdbewegingen, culturele verenigingen, serviceclubs, sociale verenigingen, vredesbewegingen……

–  Voor elke locatie: een verantwoordelijke-organisator (persoon of vereniging) voor de praktische organisatie, programmatie, promotie, veiligheid…. De verantwoordelijken hebben best ervaring met organiseren en promoten van evenementen. Bij voorkeur kennen zij de locatie zelf maar kunnen steeds beroep doen op beschikbare vrijwilligers via het Festivalteam.

–  4 à 5 verschillende maar korte optredens van max 10 min. De ervaring leert dat een divers publiek dat minder vertrouwd is met diverse genres gemakkelijker korte optredens aanvaardt. Alternatief: een ensemble met een diverse samenstelling kan ook een volledig optreden verzorgen ipv verschillende korte optredens.

–  Liefst opgewekte en enthousiasmerende performances rond het thema van de Vrede (in de ruime zin). Zuiver instrumentele muziek past perfect indien de uitvoering multi-cultureel is. Voorbeeld: op hetzelfde evenement snaarinstrumenten, blaasinstrumenten, slagwerk, zang…. programmeren uit verschillende culturen.

–  Indien mogelijk en/of gewenst: afwisseling met verschillende genres (muziek, dans, magie, circus, beeldende kunsten…). Een tentoonstelling door ‘diverse’ artiesten is ook een belangrijk pluspunt.

–  Voor de korte optredens kan het gebruik van aangepast beeldmateriaal (film, video, slides, YouYube enz..) eventueel een alternatief zijn voor één van de acts tussen het live-optreden van de andere deelnemende performers.

–  Liefst met presentator.

–  Met programmaboekje waarin ook de uitvoerders worden vermeld alsook hoe ze kunnen gecontacteerd worden.

–  Een (betalend) drankje na het evenement kan de onderlinge contacten in het publiek en met de performers bevorderen. Wat napraten met een drankje bevordert de verbinding.

Performers:

Gentse inwoners of personen met een link naar Gent zoals studenten of in de Stad werkenden. De artiesten treden belangeloos op ten opzichte van het Festival. Het engagement voor een verbindende, vreedzame samenleving via cultuur is immers het specifieke van dit Festival. Er is geen bezwaar dat sommige performers vergoed worden door de organiserende instanties, door individuele subsidies of sponsoring. De performers bestaan hoofdzakelijk uit amateurs , semi-professionelen en professionelen. Alle algemene kosten en onkosten worden steeds terugbetaald.

Toegang:

In de mate van het mogelijke is de toegang gratis maar er kunnen urnes geplaatst worden voor vrijwillige bijdragen door milde schenkers. De opbrengst gaat integraal naar de performers na aftrek van eventuele huur van de locatie of algemene kosten van de organiserenden. Omwille van de huidige zware crisis in de Cultuursector is het de organiserende verenigingen niet verboden om inkom te vragen

Inschrijvingen:

Afhankelijk van de coronamaatregelen zal er misschien een inschrijvingssysteem moeten voorzien worden. Prioritaire en gereserveerde plaatsen voor:

  • –  de uitvoerders onderling
  • –  genodigden van de uitvoerders die het wensen (2 tot max 4 per performer)
  • –  de organisatoren en medewerkers van de locatie
  • –  eventuele prominenten
  • –  sponsors die voor een bepaalde locatie kiezen (aantal afhankelijk van het sponsoring bedrag)
  • André Berkvens Update 07/06/2021