Format

Belangrijk streefdoel :  Zowel artiesten als publiek zo divers mogelijk !

– Diversiteit  van culturen, levensbeschouwingen, gender, generaties.

–  Voor elke locatie: een verantwoordelijke-organisator (persoon of vereniging) voor de praktische organisatie, programmatie, promotie, veiligheid…. De verantwoordelijken hebben best ervaring met organiseren en promoten van evenementen. Bij voorkeur kennen zij de locatie zelf maar kunnen steeds beroep doen op een team vrijwilligers via het coördinatiecomité.

–  4 à 5 verschillende maar korte optredens van max 10 min. De ervaring leert dat een divers publiek dat minder vertrouwd is met diverse genres gemakkelijker korte optredens aanvaardt.

–  Liefst opgewekte en enthousiasmerende performances rond het thema van de Vrede (in de ruime zin). Zuiver instrumentale muziek past perfect indien de uitvoering multi-cultureel is. Voorbeeld: op hetzelfde evenement snaarinstrumenten, blaasinstrumenten, slagwerk, zang…. programmeren uit verschillende culturen.

–  Indien mogelijk en/of gewenst: afwisseling met verschillende genres (muziek, dans, magie, circus, beeldende kunsten…). Een multi-culturele tentoonstelling is ook een belangrijk pluspunt.

–  Voor de korte optredens kan het gebruik van aangepast beeldmateriaal (film, video, slides, YouYube enz..) eventueel een alternatief zijn voor één van de acts tussen het live-optreden van de andere deelnemende performers.

–  Liefst met presentator.

–  Met programmaboekje waarin ook de uitvoerders worden vermeld alsook hoe ze kunnen gecontacteerd worden.

–  Een drankje na het evenement kan de onderlinge contacten in het publiek en met de performers bevorderen.

Performers:

Gentse inwoners of personen met een link naar Gent zoals studenten of werkenden. De artiesten treden belangeloos op. Enkel speciale uitzonderingen blijven mogelijk. Het is niet uitgesloten dat sommige organisatoren een vergoeding betalen binnen hun eigen budget of op basis van toegekende subsidies of sponsors. Alle onkosten worden terugbetaald.

Toegang:

Gratis maar het is aangeraden om een urne te plaatsen voor vrijwillige bijdragen of milde schenkers. De opbrengst gaat integraal naar de performers na eventuele huur van de locatie.

Inschrijvingen:

Afhankelijk van de coronamaatregelen zal er misschien een inschrijvingssysteem moeten voorzien worden. Prioritaire en gereserveerde plaatsen voor:

–  de uitvoerders onderling

–  genodigden van de uitvoerders die het wensen (2 max 4 per performer)

–  de organistoren en medewerkers van de locatie

–  eventuele prominenten

–  sponsors die voor een bepaalde locatie kiezen (aantal afhankelijk van het sponsoring bedrag)

Update 16/11/2020