Wie kan helpen ?

De hulp van zowel individuele vrijwilligers als organisaties blijft ook nu nog zeer welkom.

Individuele vrijwilligers:

Geïnteresseerden kunnen zich melden via de kanalen die hierna worden vermeld (zie contact). Zij zullen uitgenodigd worden voor een gesprek om naar hun beschikbaarheid, interesses, competenties en ervaringen te vragen.

Enkele voorbeelden van taken waarvoor nog vrijwilligers worden gezocht:

  • specifieke taken zoals publiciteit, verspreiden van folders en affiches, informatienaar vriendenkring en geïnteresseerden
  • optreden als contactpersoon in één van de wijken of locaties waar uitvoeringen zullen plaatsvinden.
  • meewerken als één van de gesprekspartners bij het overleg met:
    • de verschillende Cultuurgemeenschappen die in Gent gevestigd zijn.
    • sommige performers

Diverse Verenigingen
Verenigingen of leden ervan kunnen dezelfde taken opnemen als individuele vrijwilligers (zie hierboven).

Er zijn ook nog andere mogelijkheden:
– de organisatoren bijstaan bij de voorbereiding en de praktische organisatie van de evenementen in de locaties, zoals onthaal, zaalschikking, logistiek….
– publiciteit maken voor het Festival bij hun leden en in hun publicaties.

Voor medewerking richt het Festival richt zich tot verenigingen zoals:
– de verenigingen die verantwoordelijk of aanwezig zijn op de locaties van de evenementen
– culturele en socio-culturele verenigingen
– jeugdbewegingen
– vredesbewegingen
– serviceclubs
– sociale verenigingen
– werkgevers- en werknemersorganisaties
– vrijwilligersorganisaties.

Ook stagiairs worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren.