Wie wil zich inzetten?

WIE WIL ZICH INZETTEN ?

We zoeken naar medewerkers die uiteraard akkoord gaan met de doelstellingen en het format van het Festival en die zoveel als mogelijk een link hebben met Gent als inwoner, student, plaats van tewerkstelling enz….

1°Evenement-Organisatoren: De personen of verenigingen die de verantwoordelijkheid willen opnemen voor de praktische organisatie en promotie van één van de evenementen hebben best ervaring. Zij kunnen steeds beroep doen op het team vrijwilligers/specialisten van het coördinatiecomité dat ter beschikking staat om – zo nodig – te helpen bij het zoeken naar performers, locaties, programma’s, promotiemateriaal, logistiek enz…

2° Performers:  Performers kunnen uit verschillende genres komen: Muziek (jazz, klassiek, koren, volksliederen, opera, gospel, zigeuner, soefi, bands, pop, solisten of ensembles….) Dans, Niet verbale Podiumkunsten (magie, circus, poppenkast…..), Beeldende Kunsten…..

Het format voorziet in principe slechts korte  optredens zodat dezelfde performers verschillende malen op dezelfde of op diverse locaties kunnen optreden indien ze dit wensen.

3° Medewerkers – ‘aanspreekpunt’:  In deze fase van het project worden vrijwilligers gezocht (individuele personen of organisaties ) die namens het Festival willen optreden als ‘aanspreekpunt’ in één van de 25 Gentse wijken. Hun voornaamste taken zijn:
– in een gezamenlijk overeen te komen wijk, ervaren organisatoren contacteren en motiveren om de praktische organisatie van een evenement op zich te nemen. Hiervoor zal men per wijk een lijst ontvangen van potentiële kandidaten (personen, verenigingen scholen….) die geselecteerd en gesuggereerd werden door goede wijkkenners zoals wijkregisseurs, buurtwerkers, dekenijen…. Elke wijk heeft bovendien een website met uitgebreide info en velen hebben ook een maandelijkse uitgave ‘Uit in je Buurt’ met gedetailleerde info over alle geplande activiteiten.

– het overmaken van de niet beantwoorde vragen/problemen (bvb vraag naar performers, communicatie, logistiek, programmatie, promotie enz…) aan de verantwoordelijken binnen het Festivalteam.

 4° Medewerkers – Algemene Organisatie: Deze medewerkers zijn bereid om zich in te zetten voor de realisatie van het Festival in functie van hun ervaring, competenties, en vooral ook beschikbaarheid. Zij kunnen zich inzetten ten persoonlijke titel, als lid van een vereniging, als student of stagiair, als vrijwilliger met een speciaal statuut enz….

Voorbeelden van mogelijke taken: optreden als één van de gesprekspartners bij het overleg met sommige performers, scholen, cultuurgemeenschappen, culturele en socioculturele verenigingen, vredesbewegingen, sociale verenigingen, jeugdbewegingen, sociale organisaties, contacteren van sponsors, administratieve taken zoals secretariaat of bestandsbeheer, enz …

Indien interesse en/of meer info gewenst: mail naar info@festivalvoorvrede.gent