Wie wil helpen in 2019?

De hulp van zowel individuele vrijwilligers als organisaties blijft steeds welkom voor de komende edities.

Individuele vrijwilligers:

Geïnteresseerden kunnen zich melden via de kanalen die hierna worden vermeld (zie contact). Zij zullen uitgenodigd worden voor een gesprek om naar hun beschikbaarheid, interesses, competenties en ervaringen te vragen.

Enkele voorbeelden van taken waarvoor vrijwilligers worden gezocht:

  • meewerken als één van de gesprekspartners bij het overleg met:
    • de verschillende Cultuurgemeenschappen die in Gent gevestigd zijn.
    • sommige performers
  • optreden als contactpersoon in één van de wijken of locaties waar uitvoeringen zullen plaatsvinden.
  • specifieke taken zoals publiciteit, verspreiden van folders en affiches, informatie naar vriendenkring en geïnteresseerden

Diverse Verenigingen

Verenigingen of leden ervan kunnen dezelfde taken opnemen als individuele vrijwilligers (zie hierboven).

Er zijn ook nog andere mogelijkheden:

  • de organisatoren bijstaan bij de voorbereiding en de praktische organisatie van de evenementen in de locaties, zoals onthaal, zaalschikking, logistiek….
  • publiciteit maken voor het Festival bij hun leden en in hun publicaties.

Voor medewerking richt het Festival zich tot verenigingen zoals:
– de verenigingen die verantwoordelijk of aanwezig zijn op de locaties van de evenementen
– culturele en socioculturele verenigingen
– jeugdbewegingen
– vredesbewegingen
– serviceclubs
– sociale verenigingen
– werkgevers- en werknemersorganisaties
– vrijwilligersorganisaties.

Ook studenten of stagiairs worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren al dan niet in het kader van hun opleiding.