Wie wil zich inzetten in 2019?

WIE WIL ZICH INZETTEN IN 2019?

Er wordt gezocht naar verschillende medewerkers die uiteraard akkoord moeten gaan met de doelstellingen en het format van het festival en die zoveel als mogelijk komen uit de verschillende in Gent gevestigde Cultuurgemeenschappen en Levensbeschouwingen.

1°Evenement-Organisatoren: De personen of verenigingen die de verantwoordelijkheid willen opnemen voor de praktische organisatie en promotie van één van de 40 evenementen hebben best ervaring. Zij kunnen steeds beroep doen op het team vrijwilligers/specialisten van het coördinatiecomité dat ter beschikking staat om – zo nodig – te helpen bij het zoeken naar performers, locaties, programma’s, promotiemateriaal, logistiek enz…

2° Performers:  Performers kunnen uit verschillende genres komen: Muziek (jazz, klassiek, koren, volksliederen, opera, gospel, zigeuner, soefi, bands, pop, solisten of ensembles….) Dans, Niet verbale Podiumkunsten (magie, circus, poppenkast…..), Beeldende Kunsten….. Download hier BriefPerformers

Aangezien het Festival een zesdaagse geworden is en het format slechts korte (max 10 min.) optredens voorziet, kunnen performers verschillende malen optreden indien ze dit wensen.

3° Medewerkers – ‘aanspreekpunt’:  In deze fase van het project worden vrijwilligers gezocht (individuele personen of organisaties ) die namens het Festival willen optreden als ‘aanspreekpunt’ in één van de 25 Gentse wijken. Hun voornaamste taken zijn:
– in een gezamenlijk overeen te komen wijk, ervaren organisatoren contacteren en motiveren om de praktische organisatie van een evenement op zich te nemen. Hiervoor zal men per wijk een lijst ontvangen van potentiële kandidaten (personen, verenigingen scholen….) die geselecteerd en gesuggereerd werden door goede wijkkenners zoals wijkregisseurs, buurtwerkers, dekenijen…. Elke wijk heeft bovendien een website met uitgebreide info en velen hebben ook een maandelijkse uitgave ‘Uit in je Buurt’ met gedetailleerde info over alle geplande activiteiten.

– het overmaken van de niet beantwoorde vragen/problemen (bvb vraag naar performers, communicatie, logistiek, programmatie, promotie enz…) aan de verantwoordelijken binnen het coördinatieteam.

4° Medewerkers – Algemene Organisatie: Deze medewerkers zijn bereid om zich in te zetten voor de realisatie van het Festival in functie van hun ervaring, competenties, en vooral ook beschikbaarheid. Zij kunnen zich inzetten ten persoonlijke titel, als lid van een vereniging, als student of stagiair, als vrijwilliger met een speciaal statuut enz….

Voorbeelden van mogelijke taken: optreden als één van de gesprekspartners bij het overleg met sommige performers, scholen, cultuurgemeenschappen, culturele en socioculturele verenigingen, vredesbewegingen, sociale verenigingen, jeugdbewegingen, sociale organisaties, contacteren van sponsors, administratieve taken enz…

Indien interesse en/of meer info gewenst: mail naar info@festivalvoorvrede.gent

Update 10/06/2019