Organisatie

Het festival heet voortaan ‘FESTIVALVOORVREDE.GENT’

Het ‘Bestuur’ en de ‘Algemene Vergadering‘ zijn sinds juni 2020 samengesteld uit volgende leden: André Berkvens, Guido De Leeuw, Jacques Eichperger, Peter Goethals, Farnoosh Khodadadeh, Miriam Mitu Buegnange, Rita Passemiers, Daniël Termont, Lennart Thienpont en Paul Van Cauwenberge 

De bedoeling blijft om het Bestuur uit te breiden tot het een zo goed mogelijke weerspiegeling is van de Gentse samenleving.

Het beschermcomité groeit met de dag. Momenteel hebben volgende prominenten hun sympathie bevestigd: Herman Balthazar, Frank Beke, Jan Briers, Luc De Bruyckere, Freddy Mortier, Claire Tillekaerts, Rik Van de Walle, Mgr.Luc Van Looy