Giften en Sponsoring

De Raad van Bestuur besliste om ook in 2023 door te gaan met een zesde editie van het FESTVALVOORVREDE.GENT met accent dit jaar op de wijken LEDEBERG en MOSCOU.

Het ‘Festival voor Vrede’ in Gent wil een stapsteen zijn in de richting van een meer vreedzame, verdraagzame, solidaire en rechtvaardige samenleving. Het wil binnen de diversiteit van de Gentse bevolking de INTEGRATIE bevorderen via muziek, dans, magie, circus en andere (niet verbale) kunsten. WEDERZIJDS RESPECT voor de eigenheid van de verschillende culturen, levensbeschouwingen en leefgewoonten staan hierbij centraal. Hierbij komt integratie zeker niet neer op het verloochenen van de eigen levensbeschouwing of identiteit. Met dit project van vrede-vol SAMEN leven hopen we zoveel mogelijk Gentse inwoners te helpen om de meest universele waarde te bereiken: GELUK.

Hoewel het Festival kan rekenen op vele vrijwilligers, een Beschermcomité en een Raad van Bestuur die zich allen belangeloos inzetten is er nog behoefte aan financiële steun van zij die geloven in ons vredesproject.

Binnenkort stellen we de verschillende steun en sponsorformules 2023 voor.

In naam van alle Gentenaars die een leefbare harmonieuze samenleving nastreven danken wij u nu reeds bij voorbaat.

Namens de vzw,

De Raad van Bestuur: André Berkvens (voorzitter), Guido De Leeuw, Jacques Eichperger, Peter Goethals, Farnoosh Khodadadeh,  Rita Passemiers, Frederik Sioen, Daniël Termont, Lennart Thienpont en Paul Van Cauwenberge 

Het Beschermcomité: Herman Balthazar, Frank Beke, Jan Briers, Luc De Bruyckere, Freddy Mortier, Claire Tillekaerts, Rik Van de Walle, Mgr.Luc Van Looy