Giften en Sponsoring

Ook kleine giften en sponsoring zijn zeer welkom.
Al werken de artiesten belangeloos mee, toch zijn er onvermijdelijke kosten verbonden aan speciale prestaties, voor muziek, locaties, techniek, logistiek, communicatie, veiligheid enz.

Voor subsidies wordt een beroep gedaan op verschillende dientenvan de stad Gent. Ook wordt financiële steun gevraagd aan speciale fondsen of stichtingen en aan specifieke partner-verenigingen.

download    DOCUMENT-SPONSORING-5.pdf