Doelstelling en Visie

Het “FESTIVAL VOOR VREDE” wil een stapsteen zijn in de richting van een meer vreedzame, verdraagzame, solidaire en rechtvaardige SAMEN-leving in onze eigen stad. Het wil binnen de diversiteit van de Gentse bevolking de INTEGRATIE bevorderen via muziek, dans, magie, circus en andere (niet verbale) kunsten. Kortom, “Festival voor Vrede” wil een wegwijzer zijn naar meer SAMENHORIGHEID in de multiculturele en levenbeschouwelijk geschakeerde realiteit om ons heen. Wederzijds respect voor de eigenheid van de verschillende culturen, levensbeschouwingen en leefgewoonten staat daarbij centraal. Daarbij komt integratie zeker niet neer op het verloochenen van de eigen levensbeschouwing of identiteit.

Zowel wat de artiesten als het publiek betreft, wil het Festival de diversiteit van de Gentse samenleving maximaal weerspiegelen. Het wil zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met culturele evenementen en met locaties waar ze minder mee vertrouwd zijn. Onbekend is immers onbemind.

Een betere integratie kan bovendien ook tot meer GELUK leiden. En is geluk niet de grootste betrachting van alle mensen (van) waar ook ter wereld?