Doelstelling en Format

Het ‘Festival voor Vrede’ wil een stapsteen zijn in de richting van een meer vreedzame, verdraagzame, solidaire en rechtvaardige samenleving. Het wil binnen de diversiteit van de Gentse bevolking de INTEGRATIE bevorderen via muziek, dans, magie, circus en andere (niet verbale) kunsten. Wederzijds RESPECT voor de eigenheid van de verschillende culturen, levensbeschouwingen en leefgewoonten staan hierbij centraal. Hierbij komt integratie zeker niet neer op het verloochenen van de eigen levensbeschouwing of identiteit

Met dit project van vrede-vol SAMEN leven hopen we zoveel mogelijk Gentse inwoners te helpen om de meest universele waarde te bereiken: GELUK.

Zowel wat de artiesten als het publiek betreft, wil het Festival de diversiteit van de Gentse samenleving maximaal weerspiegelen. Het wil zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met culturele evenementen en met locaties waar ze minder mee vertrouwd zijn. Onbekend is immers onbemind.

STREEFDOEL 2019

Omdat de globale evaluatie van de editie 2018 positief was: 22 evenementen, minstens 1.800 performers met roots uit meer dan 30 verschillende nationaliteiten, meer dan 5.500 aanwezigen, heeft de Raad van Bestuur beslist om een nieuwe editie te organiseren: een zesdaagse tussen woensdag 6 en maandag 11 november 2019.

Hier de lijst van mogelijke evenementen : Evenementen 2019 en de doelstellingen en format