Doelstelling

Het ‘Festival voor Vrede.Gent’ wil een stapsteen zijn in de richting van een meer verdraagzame, solidaire, rechtvaardige en vooral:

VREEDZAME SAMENLEVING.

Deze doelstelling wensen wij te bereiken door een betere kennis en waardering van de verschillende culturen, levensbeschouwingen, genders, generaties…. zonder hierbij onze eigen identiteit of levensbeschouwing te verloochenen. De meest aangewezen houding hiervoor is:

WEDERZIJDS RESPECT

Het Festival streeft er naar om het wederzijds respect te realiseren via:

CULTUUR

Cultuur in de ruime betekenis. Alle genres muziek, dans, circus, magie, beeldende kunsten enz…Cultuur verbindt ! Zowel de artiesten als het publiek. Cultuur kan de integratie bevorderen binnen de grote diversiteit van de Gentse bevolking.                                                             

Het Festival wil zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met culturele evenementen en met locaties in de wijken of de stad waar ze minder mee vertrouwd zijn. Onbekend is immers onbemind.

Update 17/11/2020