Nog twee maanden ….

De editie 2021 (in de week van 11 november) start met een nieuw elan in de wijk Rabot-Blaisantvest maar zal tentakels hebben in de rest van de stad via woonzorgcentra (Zonnebloem, Liberteyt, Heiveld, Zuiderlicht, De Vijvers, Domino en Leiehome), lokale diensten- culturele centra, de boerenmarkt in Ledeberg, met als apotheose 11 november in de Blaisantkerk. Wie het Festival wil steunen kan dit doen via de ‘Culturele Mecenaatsrekening‘ die bij de Koning Boudewijnstichting werd opgericht. Wie minimum 40€ stort op rekening van de KBS BE10 0000 0000 0404 met als gestructureerde mededeling +++ 623/3654/20028 +++ ontvangt volgend jaar een fiscaal attest van de KBS. Nu al dank aan alle schenkers, vrijwilligers en artiesten die zullen optreden in het kader van de vrede!

Een nieuw elan van het Festival 2021

Tijdens de raad van bestuur van 25 mei werd beslist dat ‘de karavaan van de Vrede’ elk jaar het hart van het Festivalvoorvrede.Gent in een andere wijk zal plaatsen. De editie 2021 start met een nieuw elan in de wijk Rabot-Blaisantvest maar zal tentakels hebben in de rest van de stad via woonzorgcentra, tram en bus, lokale dienstencentra en andere culturele centra met als apotheose 11 november in de Blaisantkerk.

Festival 2021

Gelet op alle onzekerheden in verband met de organisatie van grote evenementen besliste de raad van bestuur op 27 april om het FestivalvoorVrede.Gent in 2021 te beperken tot DE symbolische dag van 11 november en eveneens tot één (of maximum twee buurten) . Zeker is nu al dat dit de Rabotwijk zal zijn. Meer info volgt na de volgende raad van bestuur van 12 mei!