Welkom

(laatste update 27/04/2021)

Waarom een “Festival voor Vrede” in Gent?

Gelet op alle onzekerheden in verband met de organisatie van grote evenementen besliste de raad van bestuur op 27 april om het FestivalvoorVrede.Gent in 2021 te beperken tot DE symbolische dag van 11 november en eveneens tot één (of maximum twee buurten) . Zeker is nu al dat dit de Rabotwijk zal zijn. Meer info volgt na de volgende raad van bestuur van 12 mei!

Het derde festival voor Vrede Gent was – gelet op Corona – een digitale editie uitgezonden op AVS op 11 november. Er was een 2de uitzending door AVS op woensdag 25 november.  Wie alles gemist heeft kan de opname bekijken via deze link: https://vimeo.com/487747695 of via You Tube

In de media krijgen we haast dagelijks afschuwelijke beelden te zien van brandhaarden op verschillende plekken in de wereld. Ze zijn telkens het bloedige gevolg van conflicten zoals oorlogen, terroristische en racistische aanslagen, etnische zuiveringen… 

Minder spectaculair, maar veel dichter bij ons, in onze straten, onze wijken, in onze stad, doen zich eveneens conflicten voor: ze komen o.a. voort uit de groeiende overtuiging van het eigen grote gelijk en ook wel uit de snelle evolutie naar een superdiverse samenleving. Steeds meer burgers worden immers verleid om zich binnen de eigen kring terug te trekken en zich af te sluiten voor alles wat verschilt van de eigen vertrouwde wereld. Dat zet de poort naar segregatie, racisme en extremisme steeds wijder open en maakt daardoor de openheid naar integratie en inclusie steeds nauwer. Ook genderconflicten en intergenerationele conflicten worden dikwijls aangehaald als oorzaak van potentiële problemen.

Talloze verenigingen dragen vrede en respect hoog in het vaandel: het zijn idealen en doelstellingen die ze nastreven in hun levensbeschouwelijke of religieuze geschriften, in hun missies, opdrachten of pedagogische projecten. Het is jammer te moeten vaststellen dat die waardevolle woorden vaak niet tot concrete daden leiden en dat er ook vaak conflicten zijn binnen de eigen verenigingen. Het gaat dus zeker niet alleen over conflicten tussen autochtonen en personen met een migratieachtergrond! Op wereldwijde conflicten hebben we weinig vat, maar op lokale conflicten die het vredig samenleven verstoren, kunnen we als gewone burgers wel degelijk impact hebben.

Ons initiatief richt zich daarom in de eerste plaats tot personen/verenigingen die in Gent leven, werken, studeren, winkelen enz…Maar ook niet Gentenaars die het vredevol samenleven willen steunen en bevorderen in hun eigen lokale gemeenschap, gemeente of stad zijn zeer welkom!

Bekijk hier alvast het filmpje van het slotevent 2019:  https://www.youtube.com/watch?v=z4GINtji-1I                                                            

En hier de volledige captatie van het slotconcert 2019: https://vimeo.com/373357752/2f6534a100