Welkom

(laatste update 06/03/2019)

6 tot 11/11/2019

Waarom een “Festival voor Vrede” in Gent?

In de media krijgen we haast dagelijks afschuwelijke beelden te zien van brandhaarden op verschillende plekken in de wereld. Ze zijn telkens het bloedige gevolg van conflicten zoals oorlogen, terroristische en racistische aanslagen, etnische zuiveringen…

Minder spectaculair, maar veel dichter bij ons, in onze straten, onze wijken, in onze stad, doen zich eveneens conflicten voor: ze komen o.a. voort uit de groeiende overtuiging van het eigen grote gelijk en ook wel uit de snelle evolutie naar een superdiverse samenleving. Steeds meer burgers worden immers verleid om zich binnen de eigen kring terug te trekken en zich af te sluiten voor alles wat verschilt van de eigen vertrouwde wereld. Dat zet de poort naar segregatie en racisme steeds wijder open en maakt daardoor de openheid naar integratie en inclusie steeds nauwer.

Talloze verenigingen dragen vrede en respect hoog in het vaandel: het zijn idealen en doelstellingen die ze nastreven in hun levensbeschouwelijke of religieuze geschriften, in hun missies, opdrachten of pedagogische projecten. Het is jammer te moeten vaststellen dat die waardevolle woorden vaak niet tot concrete daden leiden.

Op wereldwijde conflicten hebben we weinig vat, maar op lokale conflicten die het vredig samenleven verstoren, kunnen we als gewone burgers wel degelijk impact hebben.

Daarom lanceren we dit project met de focus op even sterke als lokale ambities. Dit nieuwe initiatief wil door en door Gents zijn, in de eerste plaats waar te maken voor en door Gentenaars.