Welkom

(laatste update 22/09/2020)

Waarom een “Festival voor Vrede” in Gent?

De derde editie van het ‘Festival voor Vrede Gent’ gaat door van 7 tot en met 11 november 2020…. in een coronaproof versie … !! Meer info volgt!

In de media krijgen we haast dagelijks afschuwelijke beelden te zien van brandhaarden op verschillende plekken in de wereld. Ze zijn telkens het bloedige gevolg van conflicten zoals oorlogen, terroristische en racistische aanslagen, etnische zuiveringen… 

Minder spectaculair, maar veel dichter bij ons, in onze straten, onze wijken, in onze stad, doen zich eveneens conflicten voor: ze komen o.a. voort uit de groeiende overtuiging van het eigen grote gelijk en ook wel uit de snelle evolutie naar een superdiverse samenleving. Steeds meer burgers worden immers verleid om zich binnen de eigen kring terug te trekken en zich af te sluiten voor alles wat verschilt van de eigen vertrouwde wereld. Dat zet de poort naar segregatie en racisme steeds wijder open en maakt daardoor de openheid naar integratie en inclusie steeds nauwer. Ook genderconflicten en intergenerationele conflicten worden dikwijls aangehaald als oorzaak van potentiële problemen.

Talloze verenigingen dragen vrede en respect hoog in het vaandel: het zijn idealen en doelstellingen die ze nastreven in hun levensbeschouwelijke of religieuze geschriften, in hun missies, opdrachten of pedagogische projecten. Het is jammer te moeten vaststellen dat die waardevolle woorden vaak niet tot concrete daden leiden en dat er ook vaak conflicten zijn binnen de eigen levensbeschouwingen en cultuurgemeenschappen. Het gaat dus zeker niet alleen over conflicten tussen autochtonen en personen met een migratieachtergrond !

Op wereldwijde conflicten hebben we weinig vat, maar op lokale conflicten die het vredig samenleven verstoren, kunnen we als gewone burgers wel degelijk impact hebben.

Daarom lanceren we dit project met de focus op even sterke als lokale ambities. Dit nieuw initiatief wil Gents zijn, in de eerste plaats waar te maken door Gentenaars voor Gentenaars maar ook voor ‘niet-Gentenaars’ die ook het vredevol samenleven willen steunen en bevorderen in hun eigen lokale gemeenschap, gemeente of stad.

Bekijk hier alvast het filmpje van het slotevent 2019: https://www.youtube.com/watch?v=z4GINtji-1I

En hier de volledige captatie van het concert: https://vimeo.com/373357752/2f6534a100